Uw situatie uw situatie Totaaloverzicht Energie inzicht Energie BREEAM KPI overzicht ISO 50.001 Energetisch Financieel milieu Afnemers Milieu jaarverslagen (MJA) Clusters Kosten doorbelasting Gebouwen Details per gebouw Details per proces Gebouwgebonden energie- consumptie (en €) Procesgebonden energie- consumptie (en €) Inkoop Aansluitingen & meterbeheer Balans Datavalidatie Prognose Contractbewaking & factuurcontrole Budgettering Energieomzetting Installatie inzicht Duurzame opwekking Conventionele opwekking Installatieperformance Netwerk Totaal netwerk volledigheid / balans Installatie beoordeling (trafo’s) Financieel Wet MVO Heeft u inzicht in… uw totale energiebudget en prognose? uw aansluitoverzicht? uw factuurcontrole & contractbewaking? uw totale energiebalans? uw aansluitingenoverzicht? uw datavalidatie? uw deelbudget? invoer van data? S T O Heeft u inzicht in… de hoeveelheid duurzame opwekking? het rendement van de energiecentrale? uw installatieoverzicht en performance? het rendement van opwekking (b.v. WKK, WKO)? het rendement van de duurzame opwekkers (ZonPV)? de rapportage van de vergunningverlener? de correcte instellingen van uw installaties? S T O Heeft u inzicht in… uw netwerkverliezen? de volledigheid van uw netwerk? uw netwerkoverzicht? uw restcapaciteit? uw transformatorverliezen? uw laadpalen? S T O Volgt en bewaakt u... uw energiezorgsysteem? uw energiejaarverslag? BREAAM? uw energielabels? uitvoer van maatregelen? uw energiebesparingsplan? uw installatie- en gebouwinstellingen? S T O Volgt en bewaakt u... uw energieambitie? uw energiefactuur? uw kostendoorbelasting? uw gedragscampagne? uw good housekeeping? uitvoer van maatregelen? S T OPERATIONEEL TACTISCH STRATEGISCH